"III kwartał 2019 przyniósł istotny wzrost w sferze popularności bankowości mobilnej. Według danych na koniec września, ponad 10 mln klientów aktywnie korzystało z aplikacji bankowych w swoich telefonach" – wynika z raportu NetBank.

Jak wskazano, liczba osób korzystających z aplikacji zwiększyła się w ciągu trzech miesięcy o milion: z 9,5 mln w końcu czerwca do 10,4 mln na koniec września. "Oznacza to blisko 10 proc. przyrost aktywności w tym kanale kontaktu z bankiem" - napisano.

W raporcie napisano, że w stosunku do ubiegłego roku, wzrost faktycznego wykorzystania bankowości mobilnej wśród klientów wyniósł blisko 32 proc. Na koniec września 2018 r. z aplikacji bankowych na urządzeniach mobilnych korzystało 7,8 mln klientów.

Z raportu wynika, że liczba rachunków klientów indywidualnych mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej wyniosła 37,27 mln – ponad 618 tys. (1,69 proc.) więcej niż w poprzednim okresie.

Odnotowano nieznaczny spadek użytkowników, którzy co najmniej raz w miesiącu logują się do e-bankowości (-0,3 proc. względem II kwartału 2019 r.). Na koniec września było ich łącznie 18,066 mln.

Reklama

Klienci z sektora MSP posiadający rachunki bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej posiadali łącznie 2 875 tys. kont w bankach. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku na koniec września 2019 roku wynosiła 1,73 mln. Oznacza to wzrost o 4,95 proc. w III kwartale. W ujęciu rocznym, wzrost przedsiębiorstw korzystających z bankowości elektronicznej na co dzień wyniósł natomiast 18,8 proc. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta