Ustawa - jak czytamy w komunikacie - ma na celu przesunięcie (...) o rok dotychczasowego terminu wejścia w życie części przepisów przejściowych ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Zmiany umożliwią zawieranie do końca 2020 r. umów na przekazywanie dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych, w przypadku których dotychczasowy termin przekazywania dopłat obowiązuje do końca 2019 r.

Regulacja ta - czytamy w informacji - ma pozwolić na zachowanie przez pasażerów pełnego dostępu do ulg ustawowych u wszystkich przewoźników, niezależnie od podpisania przez niego umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z organizatorem publicznego transportu zbiorowego – jednostką samorządu terytorialnego.

Zaznaczono, że na mocy uchwalonych przepisów przedłużony został również okres obowiązywania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych, realizowanych przez przewoźników komercyjnych do końca 2020 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska