Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w grudniu br. na poziomie plus 0,6 pkt wobec plus 3,6 pkt w poprzednim miesiącu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
"W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 0,6 (przed miesiącem plus 3,6). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,4% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 13,8% (w listopadzie odpowiednio 15,3% i 11,7%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.
Oceny sprzedaży są mniej optymistyczne niż w listopadzie. Przewidywania w tym zakresie wskazują, iż w najbliższych trzech miesiącach może ona nie zmienić się. Utrzymują się niekorzystne diagnozy sytuacji finansowej. Odpowiednie prognozy są pesymistyczne, najgorsze od początku br. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny, podał Urząd.
"Dyrektorzy firm zapowiadają, że poziom zamówień towarów u dostawców może się zmniejszyć, wobec wzrostu przewidywanego w listopadzie; oczekują również niewielkich redukcji zatrudnienia. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć szybciej niż zapowiadano przed miesiącem" - czytamy dalej.
Natomiast w handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 0,3 wobec plus 2,5 miesiąc wcześniej. Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 13,1% (miesiąc wcześniej odpowiednio 14,7% i 12,2%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
"Bieżąca sprzedaż nie zmienia się. Odpowiednie przewidywania oraz diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są pesymistyczne, gorsze od zgłaszanych przed miesiącem. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. W związku z pogarszającymi się prognozami sprzedaży, oczekiwany jest dalszy spadek zamówień towarów u dostawców. Poziom zatrudnienia może nie ulec zmianie. Przedsiębiorcy oczekują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie zbliżonym do zapowiadanego w listopadzie" - czytamy też w komunikacie.
(ISBnews)