Informacja o wyborze została opublikowana na internetowej platformie zakupowej PKP PLK SA. Przetarg w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew–Białystok” odbył się z wykorzystaniem aukcji elektronicznej; wpłynęły do niego trzy oferty.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez konsorcjum stworzone przez: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. z Zawiercia (lider konsorcjum) oraz Stecol Corporation i Sinohydro Corporation Limited - obie firmy z Chin. Zaproponowana przez ten podmiot cena, to blisko 3,37 mld zł netto (4,14 mld zł brutto).

Po wpłynięciu dokumentów od zainteresowanych przetargiem podmiotów, oferta polsko-chińskiego konsorcjum była najdroższa. Żeby dokonać z nich wyboru, przeprowadzona została aukcja elektroniczna, po której ostatecznie właśnie ten podmiot zaproponował cenę niższą od dwóch pozostałych oferentów. Całkowita cena brutto stanowiła aż 95 proc. punktacji oceny ofert.

Reklama

"Podpisanie umowy będzie możliwe po zakończeniu procedur formalnych – m.in. jeśli nie wpłyną żadne odwołania, oraz po zakończeniu kontroli Urzędu Zamówień Publicznych" - poinformowało w piątek PAP zespół prasowy PKP PLK SA. Już wcześniej spółka podawała, że podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w tym przetargu, planowane jest na I kwartał 2020 roku.

Termin realizacji umowy, to 37 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia prac.

Odcinek Czyżew-Białystok to jedna z kluczowych inwestycji kolejowych w Podlaskiem. To ostatni odcinek modernizacji trasy kolejowej Warszawa-Białystok, fragmentu międzynarodowej trasy Rail Baltica. Jak zapowiadały wcześniej PKP PLK, po modernizacji trasy pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością do 200 km/h, a podróż z Białegostoku do Warszawy ma trwać półtorej godziny, czyli nawet o godzinę krócej, niż obecnie.

Inwestycja jest dofinansowana z UE z programu CEF - Łącząc Europę.

>>> Polecamy: GDDKiA prowadzi prace na drogach o długości prawie 941 km