Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Sygnity zawarło z PGE Dystrybucja umowę na świadczenie usług serwisowych oraz rozwojowych w zakresie systemów informatycznych za łącznie ok. 10,7 mln zł brutto, podała spółka.
"Umowa została zawarta na czas określony dwóch lat. Strony umowy ustaliły, że wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji umowy wyniesie łącznie ok. 10,7 mln zł brutto za cały okres trwania umowy, przy czym wynagrodzenie to będzie płatne miesięcznie" – czytamy w komunikacie.
Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.
Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.
(ISBnews)