Jak wynika z komunikatu, do 6 stycznia 2020 roku złożono w Polsce 126 tys. 169 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 725,5 mld zł. Resort funuszy poinformował, że do 6 stycznia podpisano z beneficjentami 58 tys. 436 umów o dofinansowanie, a łączna wartość tych inwestycji wynosi 447,6 mld zł. Zaznaczono, że w tej kwocie udział funduszy UE wynosi 272,2 mld zł, czyli 83,2 procent całej puli przyznanej Polsce na lata 2014-2020.

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów już rozliczonych wyniosła 183,9 mld zł. W tym dofinansowanie z UE wyniosło 124,6 mld zł, co stanowi 38,1 proc. alokacji. (PAP)