'Cyfrowa' strategia PKO Leasing zakłada wzrost udziału rynkowego do 17% w 2022r.


Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - PKO Leasing ogłosiło "Strategię na lata 2020-2022", która zakłada silniejsze wykorzystanie cyfrowych narzędzi oraz rozwój działalności w nowych segmentach rynku, podała spółka. Celem strategii w perspektywie 2022 roku jest umocnienie pozycji lidera na rynku leasingu oraz wynajmu długoterminowego poprzez wzrost udziałów rynkowych do ok. 17% wobec ok. 13% w okresie I-III kw. 2019 r.
Strategia uwzględnia i bazuje m.in. na wykorzystaniu potencjału biznesowego przejętej w maju Grupy Masterlease. Jednym z działań realizowanych w ramach strategii będzie stworzenie platformy online do dystrybucji samochodów, która będzie zintegrowana z kanałami cyfrowymi PKO Banku Polskiego.
"Model świadczenia usług finansowych zmienia się w cyfrowym kierunku, a coraz głębsze zmiany zachodzą także w na rynku usług leasingowych. Odpowiedzią PKO Leasing na pojawiające się wyzwania jest nowa Strategia na lata 2020-2022, która wprowadzi spółkę w cyfrową erę leasingu. Chcemy wykorzystać nowoczesne narzędzia cyfrowe do tworzenia lepiej spersonalizowanej oferty dla naszych klientów oraz oferowania im usług w jeszcze wygodniejszej formie. W kolejnych latach będziemy też rozwijali nowe produkty oraz będziemy dążyli do głębszej integracji naszej oferty z produktami dostępnymi w pozostałych spółkach grupy. Naszym celem strategicznym jest wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji lidera na krajowym rynku leasingu" - powiedział prezes PKO Leasing Paweł Pach, cytowany w komunikacie.
Celem strategicznym PKO Leasing w perspektywie do 2022 roku jest umocnienie pozycji lidera na krajowym rynku leasingu oraz zdobycie wiodącej pozycji w czterech podstawowych segmentach obejmujących: samochody osobowe, transport ciężki, maszyny i urządzenia. Spółka przewiduje, że dzięki podjętym działaniom adresowanym w strategii, zwiększy swój udział na rynku leasingu do końca 2022 roku do blisko 17%. Po trzech kwartałach 2019 roku PKO Leasing ma 13% udziałów w rynku leasingu oraz zanotował pond 8-proc. dynamikę wolumenu sprzedaży przy ujemnej dynamice wzrostu całego rynku (-2,4%).
Strategia PKO Leasing adresuje kilka kluczowych inicjatyw, zaznaczono w materiale.
"Jej mocnym akcentem jest segment samochodów osobowych do 3,5 tony. Zdobycie wiodącej pozycji w tym obszarze jest kluczowe z punktu widzenia rozwoju biznesu. Obecnie samochody do 3,5 tony stanowią 44% rynku i są najczęściej leasingowanym aktywem. Przed spółką stoją zatem wyzwania związane z wypracowaniem nowego modelu współpracy z dealerami. Dodatkowo PKO Leasing dostrzega rosnący potencjał wynajmu długoterminowego, również samochodów z napędem elektrycznym i będzie umacniał swoją pozycję w tym segmencie, wykorzystując do tego komplementarne dla PKO Leasing usługi oferowane przez przejętą w maju Grupę Masterlease. Również przy udziale tej grupy, prowadzony będzie rozwój, zintegrowanej z kanałami zdalnymi PKO Banku Polskiego, platformy online do sprzedaży samochodów osobowych" - czytamy dalej.
Dane rynkowe pokazują coraz większy wzrost finansowania w segmencie maszyn i urządzeń. Po trzech kwartałach 2019 roku ten segment stanowi 29% rynku (na koniec 2018 roku udział segmentu MiU wynosił 27%). PKO Leasing jest liderem tego obszaru. Po trzecim kwartale osiągnął 19-proc. dynamikę wzrostu r/r przy ok 5-proc. wzroście całego rynku. Dodatkowo działaniem wzmacniającym prowadzenie rentowności biznesu w obszarach MiU i transportu ciężkiego będzie zwiększenie efektywności działań remarketingowych, podano także.
Wynajem długoterminowy zanotował w III kwartale br. wzrost liczony r/r o 9,5%.
"PKO Leasing dostrzega ten potencjał, dlatego w swojej strategii będzie wykorzystywał obszar CFM. Kluczowymi projektami będą, realizowane wspólnie z Grupą Masterlease działania wzmacniające dostępność produktu wynajmu długoterminowego w sieci Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Istotnym przedsięwzięciem będzie wprowadzenie platformy do sprzedaży online aut używanych. PKO Leasing wspólnie z Masterlease zbudują otwartą platformę, za pośrednictwem której klient będzie miał możliwość kupna samochodów pochodzących ze sprawdzonego źródła. Serwis zakłada dostęp zarówno do nowych jak i używanych samochodów, a korzystać z niej będą mogli zarówno klienci indywidulani, jaki i przedsiębiorcy. Dodatkowo będzie to narzędzie zintegrowane z kanałami bankowymi wspierające współpracę z dealerami zewnętrznymi. Prace wdrożeniowe zostały już rozpoczęte" - czytamy dalej.
Proces cyfryzacji PKO Leasing będzie budowany w oparciu o kompetencje, jakie posiada w tym zakresie PKO Bank Polski. W spółce prowadzone będą działania procesowe i operacyjne w trzech wymiarach: standaryzacji, digitalizacji oraz robotyzacji. Kluczowy będzie przy tym rozwój platformy operacyjnej - Portalu Klienta, który docelowo ma być kanałem zdalnym dedykowanym do wykonywania wszelkich potrzebnych operacji, nie tylko dotyczących zawarcia umowy, ale również obsługi posprzedażowej. Proces nabycia leasingu ma ulec całkowitej standaryzacji czego efektem będzie w dalszym kroku dostępność tego produktu online, zakończono w komunikacie.
Strategia PKO Leasing jest częścią strategii grupy kapitałowej PKO BP, która zakłada jeszcze silniejsze wykorzystanie nowych technologii również w spółkach zależnych oraz pogłębienie relacji z klientami poprzez personalizację ofert i digitalizację kanałów sprzedaży.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 341,55 mld zł na koniec III kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
(ISBnews)