Były to powtórne postępowania zmierzające do budowy oczekiwanej w woj. śląskim obwodnicy. Pierwotne przetargi na zaprojektowanie i budowę całego jej przebiegu unieważniono w maju br. - wobec cen w łącznie kilkunastu otrzymanych ofertach znacznie wykraczających poza założony budżet.

Planowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad obejście Zawiercia (oraz sąsiedniej Poręby) o długości 24,3 km ma być nowym dwujezdniowym odcinkiem drogi krajowej nr 78, łączącym się ze zbudowaną w poprzednich latach dwujezdniową obwodnicą Siewierza. Realizację inwestycji założono na lata 2019-2023.

Reklama

Pod tym kątem GDDKiA ogłosiła pod koniec ub. roku dwa odrębne postępowania na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków przyszłej obwodnicy. Choć pierwotnie zakładano budowę tej trasy w przekroju jednojezdniowym, ostatecznie zdecydowano, aby zamówić ją w postaci dwóch jezdni po dwa pasy ruchu.

Pierwszy z dwóch unieważnionych w maju ub. roku przetargów obejmował niecałe 16,7 km trasy od Siewierza, wokół Poręby do zawierciańskiej dzielnicy Kromołów. Łącznie na tym odcinku zaprojektowano dwa węzły: Kuźnica i Kromołów, a także siedem wiaduktów i cztery mosty. Drugi przetarg obejmował liczący ponad 7,6 km odcinek drogi na terenie Zawiercia (między dzielnicami Kromołów i Żerkowice); tam przewidziano m.in. cztery wiadukty.

Postępowania te unieważniono, bowiem ceny najkorzystniejszych ofert przewyższyły kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji.

Następnie pod koniec czerwca opolski oddział GDDKiA (wobec liczby inwestycji przygotowywanych obecnie przez oddział w Katowicach) ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę dłuższego z dwóch planowanych odcinków obwodnicy: od Siewierza do Kromołowa. Wartą 414,7 mln zł brutto umowę z konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud podpisano 23 grudnia ub. roku. Termin realizacji to 37 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych.

Od sierpnia trwał natomiast przetarg katowickiego oddziału Dyrekcji na zaprojektowanie krótszego odcinka. Jak wynika z informacji na stronach oddziału, jako najkorzystniejszą wybrano w nim ofertę złożoną przez spółkę Multiconsult Polska za 2,9 mln zł brutto.

Według informacji GDDKiA - po planowanym jeszcze na styczeń zawarciu umowy - wykonawca będzie miał 17 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych. Potem na 7 miesięcy zaplanowano procedurę przetargową oraz na 88 miesięcy – nadzór autorski na wykonanie robót (w tym 60-miesięczny okres rękojmi).

Nowa obwodnica Zawiercia i Poręby połączy się z oddaną do użytku w 2010 r. dwujezdniową obwodnicą Siewierza w ciągu DK78. Tamta inwestycja umożliwiła wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z ciasnych ulic i ze ścisłego centrum miasta położonego między Katowicami a Częstochową i przeciętego drogą krajową nr 1.

Droga krajowa nr 78 na tym odcinku prowadzi z Górnego Śląska w kierunku Kielc. Między Tarnowskimi Górami i Siewierzem przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach, a także węzła A1 i ekspresowej trasy S1 wiodącej do granicy ze Słowacją w Zwardoniu.(PAP)

autor: Mateusz Babak