Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 47,41 mln zł w grudniu 2019 r. i były wyższe o 21% w skali roku, podała spółka.

"Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej za okres styczeń-grudzień 2019 roku wyniosły 556 704 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 16%" - czytamy w komunikacie. 

Sklepy (Travel Retail) zrealizowały w grudniu przychody wysokości 38,96 mln zł (+20% r/r). Narastająco w okresie styczeń-grudzień przychody wzrosły o 23% r/r do 452,97 mln zł.

W segmencie Gastronomia (F&B) przychody w grudniu spadły o 7% r/r do  1,63 mln zł, a narastająco spadły o 8% r/r do 25,77 mln zł.

W segmencie B2B przychody wzrosły o 38% r/r do 6,8 mln zł w grudniu, zaś narastająco spadły o 9% r/r do 77,96 mln zł.

Jak podaje spółka, na wyniki sprzedaży grupy w grudniu 2019 roku miały wpływ w szczególności odbudowanie potencjału zakupowego dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji serii B oraz jednoczesne rozpoczęcie okresu niższego, posezonowego ruchu lotniczego.

"Spółka wyjaśnia również, iż zgodnie z szacunkowymi danymi za komentowany okres na dzień 31 grudnia 2019 roku:

- wartość zapasów wzrosła o ok. 1,3 mln zł w porównaniu do stanu na koniec listopada 2019 roku,

- poziom przeterminowanych zobowiązań handlowych wyniósł ok. 16 mln zł względem stanu na koniec listopada 2019 roku, przy czym powyższa wartość nie uwzględnia wskazanych w raporcie bieżącym nr 67/2019 spornych kwot wynikających z roszczeń Przedsiębiorstwa Państwowego 'Porty Lotnicze';

- grupa kapitałowa emitenta terminowo regulowała zobowiązania odsetkowe" - czytamy także. 

Spółka dodała, że w związku ze zmniejszeniem limitu kredytowego do wysokości zgodnej z harmonogramem dostępności limitu umowy wielocelowej linii kredytowej, spółki z grupy posiadały niewykorzystane linie kredytowe w łącznej wysokości ok. 1,8 mln zł.

"Jednocześnie wobec: wolniejszego niż zakładano tempa zwiększenia przychodów ze sprzedaży generowanych w poprzednich miesiącach w ramach działalności handlowej na lotnisku w Warszawie jak również, mającymi miejsce w okresie 2019 roku ograniczeniami w pełnym zatowarowaniu lokalizacji handlowych, związanych głównie ze zmianą modelu logistyki lotniskowej oraz posiadanym poziomem kapitału obrotowego, emitent wskazuje, iż kluczowymi czynnikami, które w jego ocenie będą miały wpływ na wyniki w najbliższych miesiącach będzie osiągniecie satysfakcjonującego poziomu sprzedaży realizowanej w tym okresie przy jednoczesnym utrzymaniu przez grupę kapitałową emitenta odpowiedniego poziomu i struktury dostępnych instrumentów kredytowych" - czytamy także.

Spółka zastrzegła, że ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży zostaną opublikowane w ramach odpowiedniego raportu okresowego. Dane sprzedażowe za okresy porównawcze różnią się od danych opublikowanych we wcześniejszych raportach bieżących głównie ze względu na różnice w kursach walut przyjętych do przeliczenia sprzedaży zrealizowanej w walutach obcych, oraz korekty sprzedaży.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)