Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wyniosła +0,1 proc. mdm i +2,3 proc. rdr. Oczekiwano +0,2 proc. mdm i +2,3 proc. rdr.

W listopadzie zasadniczy wskaźnik CPI wzrósł o 0,3 proc. mdm, a rdr wzrósł o 2,1 proc. Bazowy CPI miesiąc wcześniej wyniósł +0,2 proc. mdm i +2,3 proc. rdr. (PAP Biznes)