Pisemne zgłoszenie kandydatów na stanowiska w zarządzie należy składać w siedzibie spółki w Warszawie w dni robocze w godz. 9:00 - 15:00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 stycznia 2020 r. o godz. 15:00.

Informacje o spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 30 stycznia 2020 r. Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi w siedzibie spółki 4 lutego 2020 r., a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania kwalifikacyjnego odbędą się w dniach 11 lutego – 12 lutego 2020 r.

>>> Czytaj też: Polska w czołówce UE pod względem wzrostów cen mieszkań