Elektrotim ma warunk. umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu za 13,5 mln złWarszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Elektrotim zawarł warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków, zlokalizowanych we Wrocławiu przy ulicy Stargardzkiej o łącznej powierzchni 1,841 ha, podała spółka. Strony ustaliły cenę prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własność usytuowanych na nich budynków na 13 530 000 zł.

"Sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana pod następującymi warunkami:

1. Prezydent Wrocławia nie wykona prawa pierwokupu przysługującego gminie Wrocław na podstawie art. 109 ust. 1. pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek,

2. wraz z umową przeniesienia prawa użytkowania wieczystego zawarta zostanie umowa najmu nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przeniesienia praw do nieruchomości w terminie do dwóch tygodni od dnia powiadomienia kancelarii notarialnej o rezygnacji prezydenta Wrocławia z prawa pierwokupu praw do nieruchomości bądź w terminie do dwóch tygodni po upływie miesięcznego terminu do wykonania tego prawa, którego bieg rozpoczyna się od daty zawiadomienia przez notariusza prezydenta Wrocławia o treści umowy, wskazano również.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2018 r. miał 310,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)