LW Bogdanka miał wstępnie 309,26 mln zł zysku netto w 2019 r.


Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka odnotował 309,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. według wstępnych danych, podała spółka.
Zysk operacyjny wyniósł 375,79 mln zł, a wynik EBITDA sięgnął 769,46 mln zł, podano w komunikacie.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 2 157,86 mln zł.
Produkcja węgla handlowego w 2019 r. wyniosła 9,45 mln ton, a sprzedaż 9,36 mln ton.
"W czwartym kwartale nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki roczne" - czytamy dalej.
LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,76 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)