Przedstawiciele 12 największych przedsiębiorstw Europy Środkowo-Wschodniej podpisali memorandum tworzące Business Council of Growing Europe. Celem rady jest promocja regionu jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów - poinformowały w środę PZU i Pekao we wspólnym komunikacie.

Autorem inicjatywy jest PZU, zaś członkami-założycielami - 12 firm z regionu, w tym Bank Pekao.

W komunikacie podano, że hasłem przewodnim Rady Biznesu jest Growing Europe, obrazujące cechę wszystkich 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jaką jest stabilny rozwój. Koalicja 12 firm podpisała Memorandum założycielskie w Domu Polskim w Davos podczas dorocznego, jubileuszowego 50. Światowego Forum Ekonomicznego. Firmy założyciele to: PZU, Banca Comerciala Romana, Bolt, Bulpros, Exponea, Gedeon Richter, OTP Bank, Bank Pekao, Prezi, Riko Group, Triglav Group i UiPath.

Celem powołanej Rady jest promocja Europy Środkowo-Wschodniej jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów z całego świata oraz stworzenie z niej hubu dla rozwoju najnowszych technologii, infrastruktury i źródeł energii odnawialnych. Deklaracja zakłada organizację wspólnych wydarzeń na rzecz promocji regionu, udział w panelach i spotkaniach podczas najważniejszych konferencji i imprez o charakterze gospodarczym, a także współpracę z ekspertami i doradcami.

"Region Europy Środkowo-Wschodniej osiągnął już tak wysoki stopień rozwoju, że powinien stać się najbardziej atrakcyjnym kierunkiem dla inwestycji z całego świata. Ekonomiczna, polityczna i społeczna stabilność jest gwarancją stabilnego wzrostu ekonomicznego niezależnie od cyklu koniunkturalnego. (...) Od teraz Europa Środkowo-Wschodnia ma swoją radę biznesu, ma swój głos i zaangażowanych liderów, którzy chcą razem pracować nad jej promocją" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PZU Paweł Surówka.

"Jesteśmy dumni z bycia częścią jednej z największych grup finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy przekonanie, że to najwyższy czas, aby ten region stał się kluczowy na technologicznej i innowacyjnej mapie świata" – dodał cytowany w komunikacie prezes Banku Pekao Marek Lusztyn.

Prezes Banca Comerciala Sergiu Manea zaznaczył, że obecnie region Europy Środkowej rozwija się ambitnie, jednocześnie stanowiąc wzór odporności na zawirowania.

"Nasz region oferuje wyjątkowe połączenie wysoko wykwalifikowanych kadr, stabilnego otoczenia dla biznesu oraz demokratycznych wartości. Dzisiaj przedstawiciele biznesu zobowiązują się do wypracowania wspólnej wizji w obszarze polityki, inwestycji i transformacji społecznej, dzięki którym nasz region stanie się światowym centrum biznesu i nowych idei" – dodał.

W komunikacie napisano, że łączny produkt krajowy brutto 11 krajów regionu Trójmorza (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) wynosi blisko 1,2 biliona euro. Ich gospodarki generują łącznie 20 proc. wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej stanowiły w 2015 roku zaledwie 2 proc. wartości dla całej Unii Europejskiej. W 2018 roku było to 15 proc., czyli ponad siedem razy więcej niż trzy lata wcześniej.

"O sile regionu świadczy również potencjał jego mieszkańców, których obecnie jest ponad 100 mln. Dawne kraje bloku wschodniego wchodzące skład regionu Trójmorza posiadają wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem w wieku 25-64, co wskazuje na olbrzymi potencjał zawodowy regionu. Sama Polska ma więcej absolwentów kończących kierunki STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka) niż Włochy czy Hiszpania" - dodano.