Develia planuje sprzedaż 2 000-2 200 mieszkań w 2020 roku


Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Develia planuje w nowej strategii na lata 2020-2021 sprzedaż 2 000-2 200 mieszkań w 2020 roku; celem jest przekazanie klientom 1 000-1 100 lokali w bieżącym roku i 2 900-3 300 łącznie w latach 2020-2021,podała spółka.
"Dobra sytuacja na rynku nieruchomości pozwala z optymizmem patrzeć na bieżący rok. Solidny bank gruntów z niezbędnymi pozwoleniami umożliwi nam wprowadzenie do oferty około 2 000 mieszkań. Celem zarządu na 2020 r. jest wzrost sprzedaży mieszkań w ujęciu rok do roku o 30-45% do poziomu 2 000-2 200. W segmencie komercyjnym, w 2020 roku planujemy sprzedać biurowiec Wola Retro w Warszawie oraz rozpocząć budowę biurowca Kolejowa we Wrocławiu. W kolejnych latach chcemy rozpoczynać przynajmniej jedną inwestycję komercyjną rocznie" - powiedział p.o. prezesa Develii Michał Hulbój, cytowany w komunikacie.
Spółka będzie także kontynuować aktywną działalność w segmencie komercyjnym. Stawia sobie za cel rozpoczynanie realizacji przynajmniej jednego budynku komercyjnego rocznie, podano także.
Develia kontynuuje ostrożnościowe podejście do finansowania i planuje utrzymać racjonalny poziom zadłużenia.
"W 2020 r. zamierzamy refinansować część zadłużenia z tytułu obligacji komercyjnych innymi instrumentami, tak aby nasze zobowiązania wobec obligatariuszy obniżyły się o 60 mln zł. Jednocześnie planujemy utrzymanie kapitałów własnych powyżej 1,25 mld zł i wskaźnika dług netto/kapitały własne poniżej 60%" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Develii Paweł Ruszczak, cytowany w komunikacie.
Spółka zmieniła model biznesowy budynku Sky Tower na obiekt biurowo-usługowo-rozrywkowy; ocena jego potencjału inwestycyjnego ma być gotowa do końca 2020 roku.
Spółka zamierza rozpocząć realizację kolejnego budynku komercyjnego we Wrocławiu (projekt Kolejowa) w 2020 roku oraz kolejnych projektów komercyjnych po 2020 roku w tempie przynajmniej jednego budynku rocznie i zaplanowała sprzedaż skomercjalizowanego budynku Wola Retro do końca 2020 roku.
Develia sprzedała - na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych 1 510 lokali mieszkalnych i usługowych w 2019 roku (wobec 1 710 rok wcześniej), a przekazała 1 964 (2 036 w 2018 r.).
Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)