Jak czytamy w czwartkowym komunikacie, właściciel sieci sklepów Dino zgłosił 21 grudnia 2019 r. do UOKiK zamiar nabycia 12 sklepów należących do Domex-Kuśnierek. We wniosku spółka poinformowała, że przewidziała trzy etapy tej transakcji: nabycie nieruchomości, wynajęcie jej spółce Domex-Kuśnierek oraz po uzyskaniu zgody prezesa UOKiK przejęcie materialnych i niematerialnych składników tych sklepów - podał UOKiK.

Urząd uznał jednak, że już w dniu złożenia wniosku spółka Dino Polska była właścicielem 12 sklepów prowadzonych na podstawie najmu przez Domex-Kuśnierek. Ponadto na podstawie umowy franczyzowej Dino kształtowało ceny sprzedawanych towarów oraz warunki dostawy i sprzedaży.

Według Urzędu sieć Dino Polska nabyła te sklepy bez wymaganej uprzedniej zgody organu antymonopolowego, więc za naruszenie prawa ochrony konkurencji UOKiK nałożył na spółkę karę finansową w wysokości 100 tys. zł.

Urząd przypomniał, że zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Kara za niezgłoszenie zamiaru koncentracji wynosi do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

"Samodzielnie przeprowadzenie koncentracji bez uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest naruszeniem przepisów ustawy antymonopolowej" - podkreślił UOKiK.

Od decyzji Urzędu, spółce przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt