UKE rozpoczął drugie konsultacje ws. aukcji na 4 rezerwacje z pasma 3,6 GhzWarszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozpoczął drugie konsultacje dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, podał urząd. Konsultacje potrwają do 27 lutego br. Proponowana cena wywoławcza każdego z bloków wynosi 450 mln zł.

"Przedmiotem postępowania konsultacyjnego są projekty:
1) Ogłoszenia o aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz;
2) Dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz;
3) Projektu rozstrzygnięć decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, które zostaną wydane po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 118c ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne" – wymieniono w informacji.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska i opinii do projektów dokumentów będących przedmiotem konsultacji, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 27 lutego 2020 r., w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w formie pisemnej, z dopiskiem: "Stanowisko – konsultacje aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz", zaznaczono także.

W założeniach przewidziano rozdysponowanie 4 rezerwacji, każda po 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz. Rezerwacje będą ważne do końca czerwca 2035 r., podano w odrębnym komunikacie.

Według założeń, zwycięzcy aukcji zostaną zobowiązani do rozwoju sieci poprzez budowę:

- co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze 1 miasta wojewódzkiego wybranego spośród wskazanych miast w terminie 4 miesięcy od otrzymania rezerwacji;

- do 31 grudnia 2023 r., co najmniej 300 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 20 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 9 miast wojewódzkich;

- do 31 grudnia 2025 r., co najmniej 700 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 30 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 16 miast wojewódzkich, wymieniono także.

(ISBnews)