Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - uzyskało ostateczną zgodę administracyjną i sfinalizowało zakup dodatkowych 10% udziałów w koncesjach PL636 i PL636B na złożu Duva na Morzu Północnym, podała spółka.
W wyniku transakcji udział PGNiG Upstream Norway (PUN) w obu koncesjach wzrósł do 30%. Dzięki temu wolumen wydobycia gazu ziemnego ze złoża Duva przypadający na PGNiG wzrośnie do 0,2 mld m3 rocznie, podano w komunikacie.
"Zakup złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym jest jednym z priorytetów inwestycyjnych grupy kapitałowej PGNiG. Chcemy, aby jak największa część gazu, który popłynie z Norwegii do Polski po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe pochodziła z naszego własnego wydobycia. To element naszej strategii dywersyfikacji i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. W ten sposób budujemy również pozycję polskich spółek na rynkach zagranicznych" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.
Złoże Duva odkryto w 2016 roku. W czerwcu 2019 roku norweska administracja zaakceptowała plan jego zagospodarowania. Uruchomienie eksploatacji przewidziane jest na przełom 2020 i 2021 roku. W złożu zostaną wykonane trzy odwierty eksploatacyjne - dwa będą produkowały ropę naftową, a jeden - gaz ziemny. Plan zagospodarowania dopuszcza również wykonanie dodatkowego odwiertu do produkcji ropy. Maksymalna roczna produkcja ze złoża w początkowym okresie ma wynieść ok. 30 tys. baryłek przeliczeniowych ropy (boe).
PGNiG Upstream Norway nabyło pierwsze 20% udziałów w złożu Duva w lipcu 2019 roku od Wellesley Petroleum. Umowę kupna kolejnych 10% spółka podpisała w listopadzie ubiegłego roku z firmą Pandion Energy. Pozostałymi udziałowcami w koncesjach PL636 i PL636B są firmy Neptune Energy Norge (operator), Idemitsu Petroleum Norge oraz Sval Energi.
Spółka posiada obecnie udziały w 29 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Intensyfikacja akwizycji złóż w ciągu trzech ostatnich lat pozwoliła PGNiG Upstream Norway zwiększyć jego zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej z 80 mln do ok. 200 mln boe, podsumowano.
PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)