Zgodnie z procedowanym w parlamencie projektem ustawy o poprawkach do konstytucji, w ustawie zasadniczej ma się znaleźć zapis o ustanowieniu płacy minimalnej na poziomie nie niższym niż minimum egzystencji w wymiarze dla osób w wieku produkcyjnym. Konstytucyjnie ma być także utrwalona zasada, że emerytury, zapomogi i inne świadczenia socjalne podlegają indeksacji. W sondażu WCIOM zapis o płacy minimalnej poparło 90 procent, a 91 proc. - zapis o indeksacji świadczeń.

Dość wysoki jest procent poparcia dla proponowanych poprawek dotyczących funkcjonowania poszczególnych organów władzy. WCIOM podał, że 87 proc. Rosjan raczej pozytywnie odniosi się do wymogu, by kandydaci na prezydenta mieszkali w Rosji co najmniej 25 lat; obecnie obowiązuję wymóg 10 lat zamieszkania w Rosji.

68 proc. badanych opowiedziało się za propozycją mówiącą o zakazie posiadania obcego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt stały m.in przez gubernatorów, członków rządu, sędziów, parlamentarzystów. Dwie trzecie badanych - 66 proc. - zaakceptowało w sondażu proponowane ograniczenie liczby kadencji prezydenckich do dwóch. Tyle samo poparło propozycję, by prezydent mianował szefów resortów siłowych i prokuratorów w regionach Rosji po konsultacjach z wyższą izbą parlamentu, Radą Federacji.

Proponowany zapis w konstytucji o tym, że ma ona wyższość nad prawem międzynarodowym (w przypadkach, gdy jest ono sprzeczne z konstytucją Rosji) zaakceptowało w badaniu WCIOM 63 proc. ankietowanych. 14 procent oceniło go negatywnie.

Na poziomie ponad 60 proc. kształtuje się w sondażu poparcie dla propozycji dotyczących pewnego poszerzenia kompetencji parlamentu.

Sondaż przeprowadzono 24 stycznia wśród 1600 osób, metodą badania telefonicznego.

Wniesienie poprawek do konstytucji zaproponował 15 stycznia, w dorocznym orędziu przed parlamentem, prezydent Władimir Putin. 20 stycznia Putin wniósł do Dumy projekt poprawek przewidujący wprowadzenie zmian do 22 artykułów ustawy zasadniczej, obowiązującej w Rosji od 1993 roku. 23 stycznia projekt został przyjęty w pierwszym czytaniu. Drugie ma odbyć się na przełomie lutego i marca.

Zmiany mają być ocenione przez obywateli w ogólnokrajowym głosowaniu, które nie będzie miało formy referendum. Chodzi o nowy rodzaj głosowania, którego procedura nie jest jeszcze określona prawnie.

Poprawkami zajmuje się powołana przez Putina grupa robocza. Jak podała w poniedziałek rządowa "Rossijskaja Gazieta", przedstawiciel grupy Paweł Kraszennikow powiedział, że wpłynęło do niej około 300 różnych propozycji od obywateli i organizacji społecznych. Własne, oficjalne propozycje, wnieśli także parlamentarzyści.

Aby projekt ustawy został przyjęty, powinien uzyskać 2/3 głosów w niższej izbie parlamentu, Dumie Państwowej i 3/4 w izbie wyższej - Radzie Federacji. Następnie zostanie przesłany do regionalnych zgromadzeń ustawodawczych w podmiotach Federacji Rosyjskiej. Wymagane jest zaakceptowanie ustawy przez 2/3 regionów.

Potem projekt zostaje przez Radę Federacji skierowany do podpisania przez prezydenta. Według Kraszennikowa gdy Putin podpisze projekt, obowiązywać zacznie tylko część ustawy dotycząca procedury "ogólnorosyjskiego głosowania" i Centralna Komisja Wyborcza zacznie przygotowania do tego głosowania.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)