BFG określił MREL dla mBanku na 27,515% kwoty ekspozycji na ryzykoWarszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił dla ING Banku Śląskiego na poziomie skonsolidowanym wysokość minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL), odpowiadającą 14,54% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co stanowi 27,515% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE), podał bank.

"Zarząd mBanku S.A. informuje, że w dniu 5 lutego 2020 r. otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji […], zgodnie z którą wymóg dotyczący funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych dla banku na poziomie subskonsolidowanym wynosi 14,54% sumy funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (TLOF), co odpowiada 27,515% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE). Wymóg MREL powinien być osiągnięty do dnia 1 stycznia 2023 r." - czytamy w komunikacie.

"Jednocześnie mBank otrzymał informację dotyczącą liniowego schematu dojścia do powyższego wymogu. Śródokresowe cele MREL na koniec roku 2019, 2020 oraz 2021 zostały ustalone w relacji do TLOF w wysokości odpowiednio 9,248%, 11,012% oraz 12,776% oraz w relacji do TRE w wysokości odpowiednio 17,5%, 20,838% oraz 24,177%" - czytamy dalej.

MREL został wyznaczony na podstawie danych finansowych banku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz wartości wymaganych buforów aktualnych na dzień 1 stycznia 2019 r., podano także.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

(ISBnews)