mBank ocenia, że nie musi emitować obligacji pod MREL w 2020 r.


Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - mBank nie musi w tym roku dokonywać emisji obligacji w związku z wymogami MREL, poinformował wiceprezes Andreas Boeger.
"Jeśli chodzi o MREL to nie jesteśmy pod presją, by coś w tym roku emitować" - powiedział Boeger podczas konferencji prasowej.
"mBank jest najbardziej aktywnym bankiem na rynkach kapitałowych. Po zapadnięciu obecnych obligacji zastąpimy je papierami, które nie będą długiem podporządkowanym i dojdziemy do wartości docelowych, ale nie ma takiego przymusu, by obecnie coś szybko emitować" - wskazał też wiceprezes.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił dla mBanku na poziomie skonsolidowanym wysokość minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL), odpowiadającą 14,54% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co stanowi 27,515% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE).
mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.
(ISBnews)