"PKO Bank Polski od lat wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości. (...) Od 2013 roku udziela przedsiębiorcom kredytów i pożyczek, w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis. Jest liderem ich sprzedaży" - napisano w komunikacie.

Dodano, że od początku istnienia programu gwarancji de minimis PKO BP udzielił gwarancji na ok. 13,3 mld zł i wygenerował ponad 23 mld zł akcji kredytowej.

PKO BP dodał, że otrzymał od Banku Gospodarstwa Krajowego nagrodę za największy udział w łącznej wartości udzielonych gwarancji.

"Współpraca PKO Banku Polskiego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie oferty dla przedsiębiorców jest stale rozwijana. Przedsiębiorcy, będący klientami PKO Banku Polskiego oprócz gwarancji de minimis mogą korzystać z zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego, pożyczki lub kredytu inwestycyjnego gwarancjami w ramach programu PLG COSME. Firmy działające w sektorach kultury i kreatywnych mogą otrzymać kredyt z gwarancją Kreatywna Europa, a przedsiębiorcy realizujący inwestycje proekologiczne albo spełniający kryterium innowacyjności z Programu Gwarancji BIZNESMAX (FG POIR)" - poinformował PKO BP.(PAP)

Reklama