Sescom rekomenduje wypłatę 0,68 zł dywidendy na akcję za r. obr. 2018: 2019Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Sescom rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 0,68 zł na akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018/2019, podała spółka.

"Działając zgodnie z polityką dywidendy w spółce Sescom, zarząd emitenta zarekomendował walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie 29,95% zysku netto za rok obrotowy 2018/2019 na wypłatę dywidendy w kwocie 0,68 zł na 1 akcję" - czytamy w komunikacie.

Zarząd emitenta uzasadnia swoją decyzję dobrą sytuacją finansową spółki oraz zapewnia, że zaproponowana wysokość dywidendy zapewnia utrzymanie stabilnej kondycji płynnościowej emitenta, podano także.

Zysk netto spółki za rok obrotowy 2018/2019 wyniósł 4 767 938,42 zł.

"Rekomendacja zarządu spółki zostanie zaopiniowana przez jej radę nadzorczą. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018/2019 podejmie walne zgromadzenie Sescom" - wskazano także.

Sescom działa od 2008 r. i świadczy kompleksowe usługi techniczne dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek - od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania obiektów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia energii, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności. Obecnie obsługuje ponad 34 000 placówek, a portfolio dotychczas obsługiwanych klientów obejmuje ok. 150 firm. Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.

(ISBnews)