Wynagrodzenia, podobnie jak w poprzednich latach, rosły wyraźnie szybciej niż ceny. W 2019 r. wzrósł udział płac w polskiej gospodarce - powiedział w rozmowie z PAP dr Jakub Sawulski, ekonomista Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

GUS podał we wtorek, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 4,8 proc. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniosło 4918,17 zł.

"Stopa realnego wzrostu płac to najważniejszy wskaźnik ekonomiczny z perspektywy przeciętnego Kowalskiego. Pokazuje bowiem, o ile faktycznie więcej zarabiają pracownicy po uwzględnieniu inflacji" - skomentował dr Sawulski.

Dodał, że stopa - w wysokości 4,8 proc. - to bardzo dobry wynik.

"Oznacza, że mimo rosnącej inflacji – w szczególności w drugiej połowie 2019 r. – wynagrodzenia, podobnie jak w poprzednich latach, rosły wyraźnie szybciej niż ceny" - stwierdził ekonomista. Dodał, że odsetek 4,8 proc. to także wyraźnie więcej niż stopa wzrostu PKB (4 proc.), co sugeruje, że w 2019 r. wzrósł udział płac w polskiej gospodarce.

"To również dobra wiadomość, bo od wielu lat udział płac w PKB w Polsce pozostaje stosunkowo niski i jest przestrzeń do jego podnoszenia" - stwierdził Sawulski.

"W 2020 r. prawdopodobnie nie uda się jednak utrzymać tempa realnego wzrostu płac z ostatnich dwóch lat (około 5 proc.)" - powiedział. Dodał, że wyższa inflacja i niższy wzrost gospodarczy sprawią, że wskaźnik ten znajdzie się bliżej 3 proc. niż 5 proc.