Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Sygnity zawarło z Narodowym Bankiem Polskim (NBP) umowę usług serwisu i modyfikacji dla Systemu Gospodarki Własnej instytucji, podała spółka.

 

„Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 maja 2023 r. Strony ustaliły, że maksymalne, całkowite wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji umowy (w tym również opcjonalnych usług serwisowych) nie przekroczy kwoty ok. 9 mln złotych brutto" – czytamy w komunikacie.

 

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

 

(ISBnews)