W czwartek Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 1,1 proc. wobec stycznia ubiegłego roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyła się o 4,5 proc.

"Styczniowe dane, zgodnie z oczekiwaniami MR, były znacznie lepsze od prognoz rynkowych zakładających spadek o 0,1 proc. W porównaniu ze styczniem 2019 r. produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w 24 (spośród 34) działach przemysłu" - wskazał resort rozwoju.

Sprzedaż, jak podkreślono, rosła najszybciej w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 9,3 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 7,7 proc.) oraz urządzeń elektrycznych (o 5,8 proc.). Spadek odnotowano m.in. w produkcji węgla kamiennego i brunatnego (o 27,3 proc.) - dodano. "Utrzymujące się kolejny miesiąc bardzo dobre wyniki sektorów eksportowych wskazują na relatywnie silną pozycję krajowych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" - wskazało MR.

Eksperci resortu rozwoju zwrócili uwagę, że ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu br. były wyższe niż przed rokiem o 0,8 proc. W porównaniu z grudniem 2019 r. ceny wzrosły o 0,1 proc. Z kolei ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 2,9 proc. rdr.

"W lutym 2020 r. oczekujemy przyspieszenia dynamiki produkcji przemysłowej. Poprawa poziomu aktywności w sektorze przemysłowym, w tym w szczególności w obszarze przetwórstwa, pozwoli na zwiększenie sprzedaży o ok. 2,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r." - ocenili eksperci MR. Dodali, ze czynnikiem wspierającym wyniki sektora przemysłowego mogą być sprzyjające warunki pogodowe. (PAP)

autor: Magdalena Jarco