Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska odnotował 2 138,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2 363,35 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł także 2 138,35 mln zł w 2019 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 6 580,17 mln zł wobec 5 742,41 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2 128,17 mln zł wobec 2 057,8 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r. wobec 206,66 mld zł na koniec 2018 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 2113,52 mln zł wobec 2174,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

(ISBnews)