Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Ten Square Games szacuje stopę podatkową za 2019 rok na poziomie 9,4% jednostkowego zysku brutto przy zastosowaniu po raz pierwszy ulgi IP BOX, podała spółka.

"Mając na uwadze zapewnienie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, zarząd Ten Square Games informuje, że dokonał szacunku efektywnej stawki podatkowej przy zastosowaniu po raz pierwszy ulgi IP BOX. Szacunkowa stopa podatkowa za 2019 rok wyniosła 9,4% jednostkowego zysku brutto spółki" - czytamy w komunikacie.

Jak podaje spółka, ulga IP BOX polega na opodatkowaniu dochodu uzyskanego z kwalifikowanych praw własności stawką 5% zamiast standardowych 19%.

"Jednakże zarząd spółki podkreśla, że przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące, nowe przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenie podatkowe za 2019 rok może być w przyszłości przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli ewentualne dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat" - czytamy dalej. 

Spółka zastrzega, że w efekcie, kwoty wykazane w raporcie, jak także w sprawozdaniu finansowym, mogą ulec zmianie w późniejszym terminie, po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organa skarbowe.

Zarząd informuje również, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, niezaudytowane, które mogą różnić się od danych ostatecznych.

Ostateczna informacja o stawce podatkowej będzie opublikowana w raporcie, który zostanie opublikowany 23 marca 2020 r.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)