Play miał 166,4 mln zł zysku netto, 570,5 mln zł skoryg. EBITDA w IV kw. 2019 r.


Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Play Communications odnotował 166,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 202,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk netto w IV kw. spadł o 17,7% r/r, odzwierciedlając głównie wyższe koszty podatku dochodowego, podano w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 314,4 mln zł wobec 337,6 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 570,5 mln zł wobec 535,4 mln zł rok wcześniej (+6,5% r/r), głównie dzięki poprawie marży na usługach o 87 mln zł.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 1 799,9 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 1 807,2 mln zł rok wcześniej, dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 5,6%, skompensowanemu z nadwyżką przez spadek sprzedaży towarów o 13%.

W całym 2019 r. spółka miała 866,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 744,6 mln zł zysku rok wcześniej, co odzwierciedla głównie poprawę EBITDA, częściowo skompensowaną wyższymi kosztami amortyzacji i podatku dochodowego, przy przychodach operacyjnych w wysokości 7 040,8 mln zł w porównaniu z 6 839,1 mln zł rok wcześniej.
Skorygowana EBITDA za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. wyniosła 2 436,1 mln zł, co oznacza wzrost o 12,8% r/r, głównie dzięki zmniejszeniu międzynarodowych i krajowych kosztów roamingu, a także niższym kosztom pozyskania częściowo skompensowanym wyższymi kosztami utrzymania sieci, a także kosztami reklamy i promocji, podano w raporcie.
"Z wielką przyjemnością prezentujemy państwu najlepsze w historii Play wyniki, z rosnącymi o 3% r/r przychodami przekraczającymi 7 mld zł. W ciągu pierwszych dwunastu miesięcy wdrażania naszej mobilno-centrycznej strategii, poczyniliśmy znaczne postępy we wszystkich naszych strategicznych filarach. Wprowadziliśmy na rynek nowe usługi i plany mobilno- centryczne, takie jak Play Now TV Box i grupę planów Homebox, które oferują bogate pakiety danych dla klientów indywidualnych, rodzinnych i biznesowych. Nasze cyfrowe podejście pozwoliło na przyspieszenie automatyzacji procesów biznesowych oraz wykorzystanie naszej regularnie aktualizowanej aplikacji samoobsługowej Play24. Wdrożenie efektywnej kosztowo sieci dało nam możliwość uaktualnienia jej do wersji 5G Ready dla prawie połowy populacji Polski" - powiedział prezes Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.
"Wszystkie powyższe elementy w połączeniu z naszym efektywnym kosztowo modelem operacyjnym i doskonałą strategią handlową dały podstawy do osiągnięcia lepszych niż pierwotnie zakładaliśmy wyników finansowych. 15,3 mln raportowanych klientów potwierdza również naszą wiodącą pozycję na bardzo konkurencyjnym i nasycającym się rynku telefonii komórkowej" - dodał prezes.
Play ma 15,3 mln raportowanych klientów i 12,9 mln aktywnych klientów (odpowiednio +1,7% i +2,2% r/r). Na koniec 2019 r. udział klientów kontraktowych na poziomie 65,5% (-0,2 pkt proc. r/r), przy nieznacznej poprawie wskaźnika rezygnacji r/r do 0,75%. Średnie ARPU wzrosło w IV kw. do poziomu 33 zł (+1,7% r/r) oraz do 32,8 zł (+1,5% r/r) w całym 2019 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 41%.
W 2019 r. gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 848 mln zł (+11,7% r/r) i 214 mln zł w IV kw. (-11,5% r/r) w związku z rozbudową i modernizacją sieci radiowej i szkieletowej Play, a także kapitalizacją kosztów urządzeń klienckich do mobilnego dostępu szerokopasmowego oraz Play Now TV Box.
Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z uwzględnieniem płatności leasingowych) w 2019 r. wyniosły 929 mln zł (+13,8% r/r). Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego w IV kw. wyniosły 169 mln zł (-20,4% r/r), odzwierciedlając głównie wpływ kapitału obrotowego spowodowany spadkiem zobowiązań na koniec roku.
Na koniec grudnia dług netto do skorygowanej EBITDA spadł do 2,72x, wobec 3,11x na koniec 2018 roku, dzięki solidnemu generowaniu gotówki, ciągłej spłacie pożyczki uprzywilejowanej i wzrostowi skorygowanej EBITDA, pomimo wypłaconej w II kw. dywidendy w kwocie 368 mln zł oraz nakładom pieniężnym w kwocie 330 mln zł na przejęcie Grupy 3S w III kw.
Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.
(ISBnews)