W dokumencie podano, że w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się nowego wirusa COVID-19 oraz z przypadkami nieskoordynowanych informacji płynących z różnych źródeł, organizatorzy turystyki i agenci turystyczni z Unii Europejskiej wzywają do "pilnego podjęcia odpowiednich do zagrożenia i opartych na wynikach badań działań, mających na celu ochronę zdrowia podróżnych oraz pracowników branży turystycznej, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19". Oceniono, że nowy koronawirus ma – i będzie miał – niszczący wpływ na turystykę i dla tej branży jest szczególnie groźny.

W związku z tym ECTAA wzywa Komisję Europejską do powołania oficjalnej grupy roboczej z przedstawicielami branży turystycznej w sprawie wirusa COVID-19. "Grupa ta, łącząca doświadczenie ekspertów z różnych dziedzin, w tym także przedstawicieli krajowych resortów zdrowia oraz przedstawicieli WHO, powinna przyjąć holistyczne podejście do problemu, opracować scenariusze rozwoju wypadków, przygotować wachlarz środków pomocowych dla firm z branży turystycznej najmocniej dotkniętych tą sytuacją, oraz stworzyć warunki dla szybkiej poprawy kondycji branży" - dodano.

„W tym trudnym momencie najważniejsze jest wsparcie udzielane międzynarodowym i europejskim instytucjom naukowym, oraz ścisła współpraca ze społecznościami i krajami dotkniętymi tym kryzysem zdrowotnym. Jednak należy również pamiętać, że nakładanie ograniczeń na podróżowanie, wykraczających poza zakres konieczny dla kontroli rozprzestrzeniania się wirusa, może skutkować niepotrzebnymi ograniczeniami podróży międzynarodowych” - powiedział cytowany w komunikacie prezes ECTAA Paweł Niewiadomski.

W komunikacie dodano, że biorąc pod uwagę globalny zasięg tego problemu, nieprzewidywalną ekspansję wirusa COVID-19 oraz wolumen podróży wewnątrzeuropejskich, ECTAA wzywa władze na wszystkich szczeblach do współpracy ze sobą, a także z branżą turystyczną, w celu zminimalizowania szkód i strat, jakie poniesie branża turystyczna i rynek przewozów pasażerskich.

„Nasi klienci właśnie rezerwują wyjazdy wakacyjne, ale wielu z nich może się wstrzymać z decyzjami do czasu wyklarowania się sytuacji, co dla firm działających w branży turystycznej stwarza dodatkowe problemy. Klienci mogą polegać na profesjonalnych firmach turystycznych i oczekują od nich rzetelnych porad i informacji. Biura podróży od zawsze na pierwszym miejscu stawiały dobro i najlepszy interes swoich klientów, aktywnie pomagając im realizować plany związane z podróżami w nadchodzących miesiącach i latach, mimo przejściowych niekorzystnych warunków panujących w niektórych częściach świata” - dodał prezes ECTAA.

Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej zrzesza krajowe stowarzyszenia agentów turystycznych i tour-operatorów z 30 krajów Europy, w tym 27 z państw członkowskich Unii Europejskiej i reprezentuje około 70 tys. podmiotów. ECTAA ma także czterech członków międzynarodowych: z Izraela, Malezji, Maroka i Tunezji. (PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz