Emerytury i renty wzrosły od 1 marca br. o 3,56 proc., nie mniej niż o 70 zł brutto, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). W 2020 r. wskaźnik ten wynosi 103,56 proc.

"Dla wielu osób ten miesiąc zaczął się wyjątkowo dobrze. Od 1 marca emerytury i renty wzrosły o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł. - Najniższe świadczenia wzrosły aż o 100 zł, do 1 200 zł. Chcieliśmy w ten sposób poprawić sytuację tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji" - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana w komunikacie.

Podniesiony został także próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wcześniej było to 1 600 zł, a od 1 marca próg wzrósł do 1 700 zł, podano także.

"Zmiana dotychczasowych zasad waloryzacji to duża korzyść dla emerytów i rencistów. I tak od 1 marca br. najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosły do 1200 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - do 900 zł. Świadczenia do wysokości 1 966,29 zł wzrosły o 70 zł, natomiast świadczenia powyżej tej kwoty wzrosną o 3,56%" - powiedziała Maląg.

Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. W 2020 r. wskaźnik ten wynosi 103,56%, podano także.

>>> Czytaj też: Nowy podatek dla bogatych, ale nie wszystkich. Unikną go informatycy z firmą