Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 495 tys. w styczniu wobec 493 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w styczniu 6,6 proc. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec stycznia br. 5,5 proc. 

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4 proc. w styczniu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4 proc. w styczniu 2020 r. wobec 7,4 proc. w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 7,8 proc. 

Konsensus rynkowy wynosił 7,4 proc. dla strefy euro.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,6 proc. w styczniu wobec 6,6 proc. miesiąc wcześniej i 6,9 proc. rok wcześniej. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.


>>> Czytaj też: Bank na krawędzi, a państwo przerzuca się przepisami. Kto uratuje BS?