Adresowane do szpitali stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 – opublikowano na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia. Opisano w nim, jak powinien zachować się szpital w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem SARS-CoV-2.

W stanowisku stwierdzono, że obserwowana w Azji oraz Europie liczba zakażeń każe przypuszczać, że zachorowania mogą pojawić się w Polsce.

Podano, że rozróżniono trzy postaci zakażenia – łagodną, umiarkowaną i ciężką, ostatnia obejmuje zapalenie płuc o ciężkim przebiegu, zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) oraz sepsę i wstrząs septyczny.

Przekazano, że z charakterystyk przebiegu zakażeń w Chinach wynika, że 6,1 proc. chorych wymagało hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii (OIT). ARDS rozpoznano u 40 proc. leczonych na OIT, ostre uszkodzenie nerek u 6 proc. a wstrząs septyczny u 13,4 proc. Wentylację mechaniczną stosowano u blisko 60 proc. osób. Zgon wystąpił u 22,4 proc. leczonych na OIT, podczas gdy w populacji ogólnej to 1,4 proc.

W stanowisku wskazano, że fakt, iż mamy do czynienia z bardzo "młodą" chorobą powoduje, że niezbędne jest oparcie się na doświadczeniach z tych obszarów, w których już ona występuje oraz na zalecaniach organizacji międzynarodowych, w tym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która wydała stanowisko w sprawie postępowania w przypadkach ostrego zakażenia układu oddechowego wywołanego przez SARS-CoV-2.

Zalecenia zawarte w dokumencie opierają się na wspomnianym dokumencie oraz dostępnych publikacjach. Wskazano, że szybki przyrost wiedzy na temat choroby powoduje, że wytyczne będą prawdopodobnie uzupełniane. Przypomniano, że konieczne jest również stałe śledzenie strony internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W stanowisku omówiono m.in. cechy wybranych zespołów klinicznych w zakażeniu SARS-CoV-2 oraz przyjęcie chorego na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl