Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Platforma Petro Giant, należąca do spółki Lotos Petrobaltic, rozpoczęła rekonstrukcję pierwszego z siedmiu odwiertów na bałtyckim złożu B3, podała Grupa Lotos. Celem działań jest zwiększenie wydobycia węglowodorów z polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. To pierwsze zadanie najnowszej i największej jednostki należącej do gdańskiego koncernu.
Prace obejmą rekonstrukcję w sumie siedmiu odwiertów: B3-5, B3-6, B3-8, B3-13, B3-14, B3-15. W efekcie na złożu B3 na Bałtyku będzie można w dalszym ciągu prowadzić bezpieczne wydobycie. Podniosą się też wydajność i parametry wydobycia, poinformowano.
"Rekonstrukcje rozpoczęły się od odwiertu B3-9, który zlokalizowany jest w rejonie geologicznym Synekliza Bałtycka - Blok Łeby. Głębokość morza sięga tu 80 m, zaś odległość od lądu to 67 km. Został on wywiercony w listopadzie 1995 r. jako otwór pionowy o długości końcowej 1532 m. Prace rekonstrukcyjne wykonuje załoga wiertnicza platformy Petro Giant przy wsparciu Biura Wierceń i Rekonstrukcji spółki Lotos Petrobaltic" - czytamy w komunikacie.
Rekonstrukcja odwiertu polega na wymianie pompy wgłębnej na nowy zestaw pompowy w odwiercie zagłowiczonym zdalnie sterowaną głowicą podwodną. To skomplikowane przedsięwzięcie, które składa się z kilku etapów. Wszystkie operacje poprzedzone zostaną testami ciśnieniowymi i próbami sprawności zapuszczanego zestawu. Pracom rekonstrukcyjnym towarzyszą prace podwodne na głębokość około 75 m, które wymagają nurkowania saturowanego, wyjaśniono.
Lotos Petrobaltic zakupił platformę Petro Giant od firmy Maersk w czerwcu ub.r. To piąta i największa ze wszystkich jednostek, którymi dysponuje spółka. Zbudowana w 1986 r. w Japonii platforma została w pełni zmodernizowana w 2012 r. Wcześniej należała do duńskiego armatora z siedzibą w Kopenhadze i operowała na wodach Morza Północnego. Zanim Petro Giant została w grudniu odholowana na złoże B3, została odpowiednio oznakowana i przystosowana do potrzeb pracy na Bałtyku, podsumowano.
Lotos Petrobaltic to spółka z grupy kapitałowej Lotos, która od 30 lat prowadzi poszukiwania i wydobycie węglowodorów w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Wraz ze swoimi spółkami zależnymi koncentruje się na działalności operacyjno-serwisowej, tj.: eksploatacji złoża B3, zagospodarowaniu złoża B8 w celu uruchomienia pełnej produkcji, realizacji projektów poszukiwawczych na Morzu Bałtyckim oraz koncesjach lądowych w Polsce.
Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)