Polnord: Cena w wezwaniu Cordia International jest godziwa


Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Polnordu ocenia, że cena w wezwaniu Cordia International (3,55 zł za akcję) znajduje się w zakresie oszacowanego przedziału wartości godziwej, podał Polnord.
"Zgodnie z treścią wezwania wzywający zamierza pozostać długoterminowym inwestorem spółki i traktuje nabycie akcji spółki jako inwestycję strategiczną, która umożliwi mu dalszą ekspansję w sektorze nieruchomości finansowych w Polsce. Wzywający zamierza wspierać rozwój spółki oraz w zakresie prawnie dozwolonym umożliwić spółce dostęp do swoich zasobów, doświadczenia, najlepszych praktyk oraz know-how" - czytamy w opinii zarządu Polnordu.
Na moment wydania opinii nie były znane plany wzywającego wobec spółki oprócz tych podanych w wezwaniu, podkreślono również.
14 lutego Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie ogłosił wezwanie na sprzedaż 33 501 018 akcji Polnordu. Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 97 543 127 akcji.
Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale.
(ISBnews)