Photon Energy podłączył na Węgrzech 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy 5,4 MWp


Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Photon Energy Solutions - węgierska spółka zależna Photon Energy - podłączył osiem elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 5,4 MWp na Węgrzech, zwiększając portfel elektrowni własnych do 57,1 MWp w skali globalnej, podała spółka.
Nowo podłączone elektrownie zlokalizowane są na północnym zachodzie Węgier, w miejscowości Tata. Spółka oczekuje, że będą produkowały do sieci łącznie 7,35 GWh energi elektrycznej rocznie. W efekcie przychody grupy wzrosną w skali roku o ok. 728 tys. euro, poinformowano.
Nowo podłączone aktywa zwiększą łączną, zainstalowaną moc elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech do 31,5 MWp, a moc całego portfolio elektrowni własnych grupy urośnie do 57,1 MWp, podano również.
Sześć z ośmiu nowych elektrowni zostało zbudowanych w oparciu o technologię trackerów (jednoosiowy system śledzenia), gdzie moduły fotowoltaiczne zmieniają swoje położenie względem słońca w celu optymalizacji kąta padania światła słonecznego. Pozostałe dwie elektrownie zbierają światło słoneczne pod stałym kątem (system stałego montażu). Są to pierwsze instalacje fotowoltaiczne wykorzystujące jednoosiowy system śledzenia światła słonecznego, który powinien zwiększyć całkowitą wydajność właściwą instalacji fotowoltaicznej o ok. 15-20%, dodano.
"Cieszymy się z podłączenia do sieci nowych 5,4 MWp mocy, które wraz z istniejącymi już aktywami kontrybuują łącznie 31,5 MWp do miksu energetycznego na Węgrzech. Wraz z pozostałymi 17,7 MWp mocy PV, które są w trakcie budowy (3,5 MWp) albo w finalnej fazie procesu przygotowania projektów do budowy (14,2 MWp) jesteśmy na dobrej drodze do realizacji celu na koniec 2021 r., jakim jest 75 MWp mocy węgierskich elektrowni fotowoltaicznych w naszym portfelu własnym" - powiedział CEO Photon Energy Georg Hotar, cytowany w komunikacie.
Grupa, jako właściciel, będzie zarządzać nowymi aktywami za pośrednictwem pięciu spółek celowych, które są w 100% od niej zależne. Kontrolowane podmioty mają prawa do ośmiu licencji KÁT, które dają im prawo do taryf gwarantowanych w wysokości 33 360 HUF/MWh (około 99 euro/MWh) przez okres 25 lat w ramach całkowitej, maksymalnej i gwarantowanej mocy 25 650 MWh dla każdej licencji w systemie trackerów oraz 16 475 MWh dla instalacji w systemie montażu stałego. Oczekuje się, że skonsolidowane przychody wzrosną dzięki nowym ośmiu elektrowniom o 728 tys. euro, podano również.
Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.
(ISBnews)