Games Operators chce pozyskać 7 mln zł w ramach IPO, zapisy ruszają 5 III


Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Games Operators rozpoczyna ofertę publiczną akcji. Zapisy inwestorów indywidualnych potrwają od 5 do 11 marca, podała spółka. W ramach oferty inwestorzy mogą objąć do 250 tys. akcji nowej emisji oraz nabyć do 1 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych właścicieli. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 28,50 zł za akcję.
Spółka planuje zadebiutować na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Środki pozyskane z emisji akcji, w wysokości do 7 mln zł, sfinansują nowe, dodatkowe projekty, zwiększając skalę działalności Games Operators. Zapisy inwestorów indywidualnych rozpoczną się 5 marca i zakończą 11 marca, poinformowano.
Harmonogram oferty:
- 4 marca 2020 r. rozpoczyna się proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych,
- 12 marca 2020 r. - zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych,
- nie później niż 13 marca 2020 roku - ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty,
- od 13 marca 2020 roku - przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych,
- do 18 marca 2020 roku - przydział akcji,
- do 17 kwietnia 2020 roku - zakładany pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji na GPW" - czytamy w komunikacie.
Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w wybranych punktach usług maklerskich globalnego koordynatora oraz zarządzającego Księgą Popytu, Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie, a także w punktach przyjmujących zapisy firm inwestycyjnych, które przystąpiły do konsorcjum detalicznego: Dom Maklerski BOŚ, mBank, czytamy dalej.
Przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, w ich rękach znajdzie się do 23,36% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.
"Naszym celem jest pozyskanie środków na dalszy rozwój spółki, który opieramy na wzroście organicznym. Priorytetem jest dalsza rozbudowa portfolio gier. Jeśli chodzi o projekty realizowane obecnie - wszystkie mają zapewnione finansowanie. Na 2020 r. mamy zaplanowane ok. 10 premier. Natomiast dzięki środkom z emisji akcji chcemy zwiększyć liczbę i budżet produkowanych tytułów. Jest to zgodne z realizacją naszych strategicznych celów: zwiększeniem skali działania, dalszym rozszerzeniem oferty produktowej oraz dywersyfikacją ryzyka" - powiedział prezes i założyciel spółki Bartek Gajewski, cytowany w komunikacie.
Z emisji nowych akcji spółka planuje pozyskać do 7 mln zł. Zakłada, że środki te pozwolą w latach 2020-2022 zrealizować od 7 do 14 dodatkowych projektów gier, o budżetach w zakresie od 250 tys. zł do 2 mln zł, podano także.
"Jesteśmy niezadłużoną spółką, która systematycznie generuje przepływy operacyjne z opublikowanych gier. Konsekwentnie ugruntowujemy swoją pozycję na rynku gier, zwiększając rokrocznie wartość przychodów ze sprzedaży, przy wysokich marżach. Uważam, że nasza firma
wypracowała przewagi konkurencyjne, które mogą być bardzo atrakcyjne dla inwestorów giełdowych" - dodał Gajewski.
Games Operators to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły).
(ISBnews)