Karczewski był pytany przez dziennikarzy o zaostrzone przepisy dotyczących wpuszczania do Senatu wycieczek lub innych osób. Wskazywali, że niedzielna konferencja Praw Kobiet na Dzień Kobiet została odwołana w związku z zarządzeniem marszałek Sejmu z 6 marca br. w sprawie szczególnych rozwiązań porządkowych związanych z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem.

Karczewski zaznaczył, że Senat nie ma swojego odrębnego całkowicie od Sejmu budynku, zatem zarządzenie wydane przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek obowiązuje także w pomieszczeniach senackich. "Dlatego nie będzie teraz w Senacie wycieczek i nie będzie konferencji oraz sympozjów. Odbędzie się tylko to, co jest związane z procesem legislacyjnym, czyli w przyszłym tygodniu komisje i posiedzenie plenarne Senatu" - powiedział Karczewski. (PAP)

autorka: Wiktoria Nicałek