Na stronie GIF podano, że Europejska Agencja Leków (EMA) i jej partnerzy w europejskiej sieci regulacyjnej ds. leków ściśle monitorują potencjalny wpływ koronawirusa na farmaceutyczne łańcuchy dostaw do Unii Europejskiej.

Jak podkreślono, EMA, Komisja Europejska i właściwe organy krajowe w państwach członkowskich zorganizowały pierwsze spotkanie wykonawczej grupy sterującej UE ds. braku leków spowodowanych przez działanie siły wyższej, aby omówić środki zaradcze mające zapobiec skutkom wybuchu COVID-19 na podaż leków w UE.

Zadaniem grupy jest zapewnienie strategicznego przywództwa w zakresie pilnych i skoordynowanych działań w UE w przypadku zakłócenia podaży produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi i zwierząt. W kontekście COVID-19 grupa ma określić i koordynować ogólnounijne działania mające na celu ochronę pacjentów w sytuacji zagrożenia dostaw leków, np. z powodu tymczasowego zablokowania zakładów produkcyjnych w obszarach dotkniętych COVID-19 lub ograniczeniami w transporcie mającymi wpływ na wysyłkę. Grupa ma również zapewnić spójne i przejrzyste informowanie pacjentów i pracowników służby zdrowia w całej UE o ryzyku i podejmowanych działaniach naprawczych.

Jednocześnie podkreślono, że to firmy farmaceutyczne są zobowiązane do zapewnienia ciągłości dostaw leków. Obejmuje to na przykład wprowadzenie odpowiednich środków w zakresie zwiększenia zapasów lub pozyskiwania podwójnej ilości produktów i materiałów.

Na stronie GIS poinformowano też o dotychczas podjętych działaniach. Europejska Agencja Leków i krajowe organy regulacyjne ds. leków udostępniają informacje o brakach leków za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego Single Point of Contact (SPOC). EMA przypomniała też stowarzyszeniom przemysłu farmaceutycznego UE o obowiązku zgłaszania wszelkich możliwych braków organom UE.

Stowarzyszenia branżowe wskazały, że nie zidentyfikowano jeszcze żadnych szczególnych zakłóceń, biorąc pod uwagę obecne zapasy, jednak problemów z zaopatrzeniem można się spodziewać, jeśli blokady będą kontynuowane i / lub wystąpią inne zakłócenia w dostawach, np. spowodowane problemami logistycznymi lub ograniczeniami eksportowymi.

EMA rozpoczęła także przegląd wszystkich informacji w zakresie wytwarzania leków centralnie rejestrowanych, przeznaczonych dla ludzi oraz leków weterynaryjnych, w celu zidentyfikowania tych najbardziej narażonych na braki i zakłócenia w dostawie, a także nadania im priorytetu w rozmowach o działaniach naprawczych z podmiotami odpowiedzialnym. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec