PGNiG podtrzymuje, że będzie wypłacać dywidendę


Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podtrzymuje politykę dywidendową, wynika z wypowiedzi prezesa Jerzego Kwiecińskiego. Jednocześnie zwrócił on uwagę na niższy r/r zysk netto spółki.
"Kontynuujemy model spółki dywidendowej, chciałbym jednak powiedzieć, że proszę się nie spodziewać większej dywidendy niż 50% zysku" - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej.
Zaznaczył, że jest jeszcze za wcześnie na deklaracje, ponieważ zarząd nie podjął jeszcze decyzji co do rekomendacji dla walnego zgromadzenia.
"Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że zysk był znacząco niższy w poprzednim roku" - dodał prezes.
W 2019 r. spółka miała 1 371 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 212 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 1 748 mln zł wobec 3 289 mln zł zysku rok wcześniej.
PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.
(ISBnews)