PKO BP będzie realizował zalecenie KNF dot. podziału zysku za 2019 r.


Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę, iż w granicach swoich kompetencji będzie realizował zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące podziału zysku za 2019 rok tj. zatrzymanie co najmniej 50% zysku za ub. rok w banku, podał PKO BP.
"W zaleceniu KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2019 r. oraz zaleciła zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r." - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie bank informuje, iż zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych decyzja dotycząca podziału zysku pozostaje w kompetencjach zwyczajnego walnego zgromadzenia, dodano.
PKO Bank Polski 10 marca poinformował, że otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
W połowie lutego br. prezes Zbigniew Jagiełło informował, że PKO BP rozważa przeznaczenie na dywidendę 50% zysku za 2019 r. oraz kwoty 1,67 mld zł z niepodzielonego zysku za 2018 rok.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
(ISBnews)