Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii opublikowali wspólne stanowisko w związku z pandemią koronawirusa na świecie.

"Ponieważ zagrożenie zakażeniem i jego skutkami dotyka w różnym stopniu nas wszystkich – solidarność, zwracanie uwagi na sytuację innych osób, okazywanie im pomocy, a także wzajemne zrozumienie i udzielanie sobie wsparcia powinny wypływać z wspólnoty tego doświadczenia. Pamiętajmy, że każdego z nas, w różnym stopniu i na różne sposoby dotyka sytuacja w jakiej wszyscy się znaleźliśmy" – podkreślają psychiatrzy.

Zwracają uwagę, że wobec osób zakażonych i chorych powinniśmy (z poszanowaniem wszelkich zasad wynikających z dążenia do nierozprzestrzeniania się wirusa) zachowywać tę samą postawę zrozumienia i wsparcia.

"Pamiętajmy, że osoby te doświadczają nie tylko skutków choroby, ale także emocjonalnych i osobistych skutków jej wystąpienia" - dodają.

Przypominają, że informacji na temat pandemii wirusa należy szukać w wiarygodnych źródłach.

"Lęk także może przenosić się z osoby na osobę analogicznie jak wirus. Wiemy także, że odczuwany lęk może pozostać pod kontrolą lub wymykać się racjonalnej kontroli" - ostrzegają.

Psychiatrzy apelują o podjęcie wszelkich działań zapobiegających zarówno rozprzestrzenianiu się wirusa, jak i zapobiegjących rozpowszechnianiu się niekontrolowanych lęków.

Zwracają uwagę, że osoby doświadczające na co dzień problemów dotyczących zdrowia psychicznego, mogą być obecnie szczególnie podatne na nasilenie się odczuwanych problemów, zwłaszcza lęku. Szczególną uwagę należy także poświęcić osobom starszym, jako szczególnie narażonym na zagrożenia wynikające z pandemii wirusa.

Psychiatrzy zwracają też uwagę na potrzeby osób młodych i dzieci. "Rozumiejąca sposób przeżywania dziecka i uśmierzająca lęki rozmowa z rodzicami i innymi bliskimi osobami może im pomóc w spokojnym przejściu przez to doświadczenie" - wskazują.

>>> Czytaj też: Im wcześniejsza izolacja, tym mniej zgonów. Bierzmy przykład z Chin, a nie z Europy