"Zaleca się organizowanie codziennego mierzenia temperatury księżom, osobom pełniącym posługę i innym pracownikom parafii i klasztorów, w tym zatrudnionym na mocy umów wolontariatu. Nie dopuszcza się obecności pracowników z oznakami infekcji dróg oddechowych. Należy zapewnić przestrzeganie w świątyniach i uczęszczanych powszechnie pomieszczeniach odpowiedniej temperatury, wietrzenia, a także na bieżąco dezynfekcji pomieszczeń" - głosi rozesłany do świątyń okólnik.

Wcześniej hierarchowie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej wezwali wiernych do "konsekwentnego i bezwzględnego przestrzegania wymogów sanitarnych i higienicznych" w związku z szerzeniem się koronawirusa. W samych świątyniach i klasztorach zalecono m.in. dezynfekcję kiwotów - przeszklonych szafek, w których znajdują się ikony.

Według ostatnich danych, ogłoszonych w sobotę późnym popołudniem, przypadków zakażeń koronawirusem jest w Rosji 59, z czego ponad połowa w Moskwie.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)