Energa rozpoczęła rozruch technologiczny Farmy Wiatrowej Przykona


Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Energa rozpoczęła rozruch technologiczny Farmy Wiatrowej Przykona, podała spółka. Zakończenie budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest na II kw. 2020 r.
"Rozruch technologiczny to jeden z ostatnich etapów realizowanego projektu Farma Wiatrowa Przykona. Jego celem jest przeprowadzenie prób i testów umożliwiających końcowy odbiór farmy. Polega to na fizycznym uruchomieniu poszczególnych turbin i rozpoczęciu pracy przez urządzenia wytwórcze, przy jednoczesnej weryfikacji parametrów i ustawień poszczególnych urządzeń oraz sprawdzeniu poprawności działania zabezpieczeń" - czytamy w komunikacie.
Na farmie zainstalowane są jedne z największych i najnowocześniejszych turbin w Polsce - turbiny Vestas V-126 o mocy jednostkowej 3,45 MW. Zostały postawione na słupach o wysokości 117 m, co przy skrajnie wychylonym skrzydle o długości 63 m daje łączną wysokość turbiny 180 m.
Farma Wiatrowa Przykona ma moc zainstalowaną wynoszącą 31,05 MW. Roczna produkcja energii elektrycznej szacowana jest na poziomie ok. 83 GWh. Na ponad 300 ha zrekultywowanych gruntów po kopalni węgla brunatnego posadowionych zostało 9 turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,35 GW.
(ISBnews)