„W celu udzielenia pomocy przedsiębiorcom, którzy dotknięci zostali negatywnymi konsekwencjami zagrożenia epidemicznego, prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podjęła decyzję o odstąpieniu od pobierania czynszu za gminne lokale użytkowe” - podał w środowym komunikacie rzecznik urzędu miasta w Zabrzu Dawid Wowra.

Jak uściślił, zgodnie z podpisanym w środę zarządzeniem prezydent miasta wprowadzono możliwość odstąpienia od płacenia czynszu za wynajęty od gminy lokal o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym. Z ulgi obowiązującej od 14 marca przedsiębiorcy mogą skorzystać po udokumentowaniu wstrzymania lub znaczącego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu.

„Działalność lokalnych przedsiębiorców stanowi ważny element życia gospodarczego miasta. W tym trudnym czasie samorząd również powinien włączyć się w działania osłonowe mające na celu utrzymanie miejsc pracy” - zaznaczyła cytowana przez Wowrę prezydent Zabrza.

Miejscowy samorząd przypomniał jednocześnie, że na podstawie art. 67b Ordynacji podatkowej istnieje możliwość odroczenia lub umorzenia zaległości podatkowych.

To już kolejna inicjatywa lokalnych samorządów mająca wychodzić naprzeciw sytuacji przedsiębiorców, którzy ze względu na stan zagrożenia epidemicznego nie mogą świadczyć usług. W środę wprowadzenie zwolnienia z opłat przedsiębiorców branż, wymienionych w ustawie oraz rozporządzeniu o zakazie prowadzenia działalności, zapowiedział samorząd Chorzowa.

We wtorek list z apelem o zwolnienie przedsiębiorców, którzy zamknęli lokale, z opłat czynszowych za wynajmowaną powierzchnię skierował do samorządów Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

W ostatnim czasie podobne rozwiązania dotyczące opłat czynszowych lub deklaracje ich wprowadzenia ogłosiły na terenie kraju m.in. samorządy Chełma czy Kalisza. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oceniła jednak we wtorek, że taki krok obecnie oznaczałby złamanie ustawy o finansach publicznych.

W ramach ogłoszonych w piątek rozwiązań w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, ustanowiono m.in. zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej m.in. na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów (z wyłączeniem usług na wynos i z dowozem) a także związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje czy spotkania.

Wprowadzono także zakaz działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni i klubów fitness. Zakazowi podlega też działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Regulacja zakłada też m.in., że w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. mkw. ustanawia się czasowe ograniczenie handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu: wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi.

Ponadto na mocy ogłoszonych rozporządzeń przywrócono tymczasowo kontrolę graniczną. Polscy obywatele mogą wracać do kraju, ale będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie. Zawieszono międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Rozporządzenie mówi też o zakazie organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności powyżej 50 osób; obejmując też tym zapisem sprawowanie kultu religijnego. (PAP)

autor: Mateusz Babak