Apel, którego treść dostępna jest na stronie internetowej samorządu lekarskiego, spowodowany jest – jak wyjaśniono - dynamicznym rozwojem sytuacji epidemicznej, znacznym obciążeniem wątłych zasobów kadrowych personelu lekarskiego oraz przewidywanym dalszym wzrostem zakażeń i zachorowań wywołanych koronawirusem.

Prezes NRL przewiduje, że wraz ze wzrostem liczby zachorowań, wśród osób zarażonych oraz poddanych kwarantannie coraz częściej pojawiać się będą lekarze, co będzie skutkowało pogłębiającym się deficytem wykwalifikowanego personelu medycznego, niezbędnego do zapewnienia opieki pacjentom.

Aktualne przepisy ograniczają potencjał wskazanej grupy lekarzy, a - jak zaznacza Matyja - proponowane rozwiązanie pozwoliłoby na wykorzystanie dodatkowych zasobów personelu medycznego do walki z epidemią.

Prezes NRL wskazał, że tymczasowe zmiany mogłyby być zawarte w tzw. specustawie w ramach prac legislacyjnych nad jej nowelizacją, prowadzonych przez rząd lub zapoczątkowanych inicjatywą ustawodawczą Senatu.

Badania laboratoryjne w kierunku koronawirusa dały dotąd pozytywny wynik u 251 osób, pięć z nich zmarło.