W dokumencie, który widziała PAP, Polska podkreśliła, że zdecydowana większość przejść granicznych działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Polskie władze informują, że do pracy na granicach skierowano dodatkowych funkcjonariuszy służb i przeznaczono dodatkowe zasoby finansowe, aby umożliwić płynny przepływ osób, ale także towarów. Wprowadzono też specjalnie wyznaczone pasy, aby usprawnić przepływ towarów przez granice.

Jak przekazało unijne źródło, polskie władze podkreślają, że sytuacja na granicach Polski jest dynamiczna i w ciągu kilkunastu godzin zauważono znaczną poprawę, szczególnie na granicy polsko-niemieckiej.

15 marca Polska przywróciła tymczasową kontrolę na swoich granicach. Obecnie ruch na wewnętrznych granicach lądowych Polski odbywa się przez 16 przejść granicznych z Niemcami, 18 - z Czechami, 5 - z Republiką Słowacką i 3 - z Litwą.

Według podanych informacji czas potrzebny na kontrolę na kluczowych polsko-niemieckich przejściach granicznych skrócił się do kilku godzin. "Na znacznej większości 42 przejść granicznych na wewnętrznych granicach Polski ruch przebiega sprawnie" - wskazano w dokumencie.

Polskie władze informują Komisję, że na granicach rozmieszczono dodatkowe zasoby ludzkie - Straży Granicznej, policji, straży pożarnej, wojska polskiego, celników, personelu medycznego i pracowników inspekcji sanitarnej (łącznie prawie 1000 osób). Do 19 marca skontrolowano ponad 53 tys. osób i ponad 33 tys. pojazdów. Na granicy polsko-niemieckiej skontrolowano ponad 25 tys. osób i około 14 tys. pojazdów.

Podkreślają, że 18 marca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP zwrócił się do niemieckich władz lokalnych o udzielenie specjalnej pomocy osobom czekającym w kolejkach do przejść granicznych, w szczególności między Polską a Niemcami. Obecnie funkcjonariusze Straży Granicznej, policji i wojska dystrybuują żywność, wodę i napoje wzdłuż kolejki. Dostarczono również mobilne toalety.

Polska informuje też w dokumencie, że jeśli chodzi o powrót obywateli krajów bałtyckich na Litwę, Łotwę i Estonię, polskie władze zorganizowały 10 konwojów, w których ponad 120 pojazdów i ponad 500 osób przekroczyło granicę polsko-niemiecką i zostało eskortowanych przez polską policję do granicy polsko-litewskiej. Ponadto 17 marca Polska zorganizowała połączenie kolejowe z Frankfurtu nad Odrą do Kowna.

W środę szefowa KE Ursula von der Leyen powiedziała na konferencji prasowej, ze Polska poinformowała, iż pracuje nad wsparciem dla ludzi, którzy utknęli na granicy niemieckiej, tak żeby mogli przedostać się przez jej terytorium.

Podała, że rozmawiała kilkakrotnie telefonicznie z polskim premierem Mateuszem Morawieckim i otrzymała informację, że Polska pracuje nad kwestię korytarzy dla ciężarówek w związku z zamknięciem granicy.

Oświadczyła, że w tej kwestii jest optymistką i że uda się rozwiązać problem ludzi, którzy przebywają na granicy, w ciągu najbliższych dni.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)