Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Asseco Poland odnotowało 84,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 261,5 mln zł wobec 238,1 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 430 mln zł w IV kw. wobec 354,2 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 938,1 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 2 650,3 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2019 r. spółka miała 322,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 333,3 mln zł zysku rok przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 667,4 mln zł w porównaniu z 9 328,6 mln zł rok wcześniej.

"W 2019 roku przychody w kluczowym dla Grupy segmencie oprogramowania i usług własnych wyniosły 8 647,9 mln zł wobec 7 504,8 mln zł i stanowiły 81% przychodów. Sprzedaż oprogramowania i usług firm trzecich ukształtowała się na poziomie 782,1 mln zł i odpowiadała za 7% skonsolidowanych przychodów, a sprzedaż infrastruktury wyniosła 1 237,4 mln zł i stanowiła 12% przychodów Grupy" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

W minionym roku Grupa Asseco zanotowała wzrost przychodów w sektorze bankowości i finansów i przedsiębiorstw. Przychody z sektora bankowości i finansów odpowiadały za 38% skonsolidowanej sprzedaży i wynosiły 4 061,6 mln zł wobec 3 693,2 mln zł w 2018 roku. Sprzedaż w obszarze przedsiębiorstw w 2019 roku stanowiła 38% przychodów Grupy i ukształtowała się na poziomie 4 064,6 mln zł wobec 3 549,3 mln zł w roku poprzednim. Sektor publiczny wygenerował 24% sprzedaży, notując 2 541,2 mln zł przychodów wobec 2 086,1 mln zł przychodów wypracowanych rok wcześniej, podano także.

Spółka podała, że zysk operacyjny EBIT w 2019 roku wyniósł 976,2 mln zł wobec 796,8 mln zł w poprzednim roku i był wyższy w segmentach Asseco International i Formula Systems.

"Obserwowany spadek EBIT segmentu Asseco Poland w 2019 roku jest efektem m.in. wysokiej bazy wyników 2018 roku. Zysk operacyjny tego sementu ukształtował się na porównywalnym poziomie do 2017 roku (wzrost o 0,4%). Segment Asseco International zanotował wzrost zysku operacyjnego o 27,7%. Istotny wzrost na poziomie EBIT obserwowany w segmencie Formula Systems (o 57,0%) wynika z bardzo dobrych wyników działalności operacyjnej spółek z Grupy oraz przeprowadzonych w ostatnim czasie akwizycji. W 2019 roku skonsolidowana marża zysku EBITDA wynosiła 15,1% (wzrost o 1,6 p.p.), a marża zysku operacyjnego 9,2% (wzrost o 0,7 p.p.). Marża zysku netto wyniosła 6,6% wobec 6,4% przed rokiem" - czytamy także.

W 2019 roku środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (CFO) Grupy Asseco były wyższe niż przed rokiem o 50% i wyniosły 1 501,3 mln zł. Wzrost poziomu przeplywów pieniężnych z działalności operacyjnej wynikał m.in. z poprawy wyniku operacyjnego Grupy

"W segmencie Asseco Poland podpisaliśmy nowe, długoterminowe umowy z instytucjami publicznymi o wartości kilkuset milionów złotych (m.in. NFZ, ZUS, KRUS, ARiMR). Stale umacniamy pozycję na rynku zdrowia, aktywnie uczestnicząc w procesie cyfryzacji polskiej służby zdrowia. W obszarze bankowości i finansów poszerzamy portfolio naszych klientów oraz realizujemy długoterminowe umowy serwisowe, zapewniające nam stabilne źródło przychodów z tego sektora. Pracujemy również nad rozwojem nowych rozwiązań oraz aktywnie działamy na rzecz eksportu naszych produktów na rynki zagraniczne" - napisał prezes Adam Góral w liście do akcjonariuszy.

Według niego bardzo ważnym wydarzeniem minionego roku było pojawienie się w grudniu w akcjonariacie Asseco Poland nowego inwestora, Grupy Cyfrowego Polsatu, który jest w posiadaniu 22,95% akcji.

"Strategiczny alians z Grupą Cyfrowego Polsatu otwiera przed Asseco nowe szanse i możliwości rozwoju naszego biznesu. Dzięki bliskiej współpracy możemy zdobyć niepowtarzalne, nieosiągalne dla jakiejkolwiek firmy w Europie Środkowo-Wschodniej referencje, które pozwoliłyby nam na zbudowanie trwałych przewag konkurencyjnych i znaczne umocnienie naszej pozycji w sektorze telekomunikacyjnym. Biorąc pod uwagę skalę oraz obszary działania Grupy Cyfrowego Polsatu, jest to ogromna szansa dla zespołów Asseco pracujących na rzecz sektora telekomunikacji i mediów, bankowości oraz energetyki. Jednocześnie pragnę podkreślić, że zacieśnienie relacji biznesowych pomiędzy Asseco Poland i Cyfrowym Polsatem będzie odbywało się na warunkach rynkowych, a obie spółki nadal będą działały autonomicznie i będą zarządzane przez dotychczasowych liderów. Jestem przekonany, że zaangażowanie kapitałowe Grupy Cyfrowego Polsatu może przyczynić się do dalszego wzrostu wartości Asseco Poland" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 206,8 mln zł wobec 166,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)