Kraje IDA, które są kredytobiorcami, zamieszkuje jedna czwarta światowej populacji oraz jedna trzecia wszystkich ludzi żyjących w skrajnej nędzy. IMF i Bank Światowy przypomniały w swym komunikacie, że kraje te będą najbardziej dotknięte pandemią koronawirusa.

Zawieszenie spłat kredytów pozwoli tym państwom na zachowanie płynności i zyskanie na czasie, dzięki czemu będą w stanie "ocenić wpływ kryzysu (na swe gospodarki) oraz ich potrzeby finansowe" - głosi oświadczenie MFW i BŚ, które zaapelowały też do państw G20 o wsparcie w realizacji planu pomocy krajom ubogim.

Na początku marca obie instytucje ogłosiły, że gotowe są udzielić "awaryjnego finansowania" państwom biednym zarówno w sytuacjach, w których dochodzi do kryzysu humanitarnego, jak i wtedy, gdy epidemia grozi krachem finansowym.

Fundusz i Bank poinformowały, że wykorzystają wszelkie dostępne im instrumenty - finansowanie awaryjne, doradztwo, czy wsparcie techniczne - by jak najlepiej wspomóc kraje walczące z epidemią. (PAP)

fit/ mal/