KNF nakazała przeniesienie środków pieniężnych z Pekao IB do BM PekaoWarszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wydała decyzję nakazującą przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków z Pekao Investment Banking (Pekao IB) do Biura Maklerskiego Pekao (BM Pekao), w związku z planowaną transakcją nabycia przez bank zorganizowanej części Pekao IB, podała Komisja.

Zgodnie z art. 89 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku m.in. zaprzestania prowadzenia rachunków przez podmiot prowadzący działalność maklerską, Komisja może nakazać przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków do innej firmy inwestycyjnej, która uprzednio wyraziła na to zgodę, podano.

"W ocenie Komisji, przeniesienie instrumentów finansowych, środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych z Pekao IB do BM Pekao należycie zabezpieczy interesy osób, do których należą przedmiotowe aktywa. Jednocześnie KNF zwraca uwagę, że przedmiotem przeniesienia są te instrumenty finansowe i środki pieniężne oraz dokumenty, co do których osoby bądź podmioty uprawnione nie podjęły decyzji o przeniesieniu do innej firmy inwestycyjnej" - czytamy w komunikacie.

Biuro Maklerskie Pekao jest specjalistyczną jednostką organizacyjną Banku Pekao dedykowaną sprzedaży produktów rynku kapitałowego. BM Pekao jest członkiem Izby Domów Maklerskich oraz podlega zasadom Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)